Feiertage 2019 Brandenburg20192020
Neujahr Dienstag, 1. Januar 2019 Mittwoch, 1. Januar 2020
Karfreitag Freitag, 19. April 2019 Freitag, 10. April 2020
Ostermontag Montag, 22. April 2019 Montag, 13. April 2020
Tag der Arbeit Mittwoch, 1. Mai 2019 Freitag, 1. Mai 2020
Christi Himmelfahrt Donnerstag, 30. Mai 2019 Donnerstag, 21. Mai 2020
Pfingstsonntag Sonntag, 9. Juni 2019 Sonntag, 31. Mai 2020
Pfingstmontag Montag, 10. Juni 2019 Montag, 1. Juni 2020
Tag der Deutschen Einheit Donnerstag, 3. Oktober 2019 Samstag, 3. Oktober 2020
Reformationstag Donnerstag, 31. Oktober 2019 Samstag, 31. Oktober 2020
Weihnachten Mittwoch, 25. Dezember 2019 Freitag, 25. Dezember 2020
2. Weihnachtstag Donnerstag, 26. Dezember 2019 Samstag, 26. Dezember 2020